Prezentacje

Krótkie, kilkugodzinne prezentacje organizowane przez Instruktorów we współpracy z firmą Meden-Inmed mają na celu zaznajomienie zainteresowanych osób ze sprzętem Redcord, zasadami jego wykorzystania, podstawami wykonywania ćwiczeń w otwartych i zamkniętych łańcuchach kinematycznych z użyciem urządzeń Redcord Trainer oraz wprowadzenie do systemu leczenia i treningu stosowanych w ramach metody Neurac.

Istnieje możliwość ukierunkowania prezentacji na tematykę preferowaną przez grupę słuchaczy. Jeśli, na przykład, w danym ośrodku dominują pacjenci z zespołami bólowymi szyjnego odcinka kręgosłupa, to w trakcie prezentacji oprzemy się o przykłady związane z tą właśnie częścią ciała.

Prezentację prowadzi jeden instruktor dla kilku-, kilkunastoosobowej grupy osób. Możliwe są również prezentacje dla większych audytoriów, na przykład dla studentów w szkołach fizjoterapii, jednak należy pamiętać, iż wówczas przybierają one kształt wykładu, z mniejszym praktycznym zaangażowaniem słuchaczy.

Warunkiem zorganizowania prezentacji jest zgromadzenie grupy co najmniej 8 słuchaczy (fizjoterapeutów, specjalistów rehabilitacji, studentów, itp.), udostępnienie sali, która mogłaby pomieścić ową grupę i stanowisko do ćwiczeń (jedno stanowisko bez stwarzania odczucia „zatłoczenia” 🙂 wymaga około 10m2) oraz kozetki terapeutycznej o regulowanej wysokości (hydraulicznie bądź elektrycznie). Niezbędnym jest również desygnowanie jednego z słuchaczy na „modela”, który wystąpi w prezentowanych ćwiczeniach. Osoba ta winna ubrać się w niekrepujący ruchów strój sportowy.

Prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania na prezentacje drogą telefoniczną lub przez e-mail. Organizator poinformuje wtedy o szczegółach oraz poczynione zostaną niezbędne ustalenia. W przypadku zainteresowania prezentacją indywidualnych osób również prosimy o kontakt bezpośredni. Osoby takie zostaną poinformowane o prezentacjach organizowanych w najbliższym czasie „w okolicy” i, w razie akceptacji miejsca oraz terminu, dołączone do większych grup.

Plan prezentacji:

 1. Elementy zestawów Redcord do ćwiczeń w podwieszeniu.
 2. Podstawowe zasady bezpieczeństwa.
 3. Praca ze sprzętem Redcord.
 4. Ćwiczenia w otwartych łańcuchach kinematycznych.
 5. Zasada „pomocnej ręki”.
 6. Drabiny progresji ćwiczeń w zamkniętych łańcuchach kinematycznych.
 7. Podstawy metody Neurac.
 8. Przykładowy sposób leczenia i treningu w ramach metody Neurac.
 9. Pytania i odpowiedzi.
 10. Informacja o pełnowymiarowych szkoleniach z zakresu metody Neurac.

Warunki organizacji:

 1. Grupa co najmniej 8 słuchaczy.
 2. Sala odpowiedniej wielkości do przeprowadzenia pokazu.
 3. Kozetka o regulowanej wysokości (hydraulicznie lub elektrycznie).
 4. Co najmniej 1 słuchacz ubrany w strój sportowy, który wystąpi w prezentowanych ćwiczeniach jako „model”.

Zapewniamy:

 1. Wykwalifikowanego instruktora.
 2. Mobilne stanowisko Redcord Workstation z niezbędnym osprzętem.
 3. Materiały informacyjne w postaci ulotek.
 4. Profesjonalny poziom oraz miłą atmosferę.

Czas trwania: 2-3 godziny. W przypadku szczególnego zainteresowania, dużej liczby pytań, itp., czas trwania prezentacji może się zwiększyć, gdyż nigdy nie szczędzimy energii, by naszym słuchaczom udzielić profesjonalnych i wyczerpujących informacji.

Prezentacja jest bezpłatna

 

Kontakt:
Specjalista ds. szkoleń
Lech Wojdyła
tel. 663 746 445
e-mail: lwojdyla@meden.com.pl