Kursy

NEURAC 1

MIASTO TERMIN MIEJSCE
KATOWICE 05-07.07.2019 Shoulder and Knee Clinic
ul. Armii Krajowej 44
Katowice

Kurs przeznaczony jest dla magistrów fizjoterapii, licencjonowanych fizjoterapeutów (studenci ostatniego roku), techników fizjoterapii, lekarzy medycyny (szczególnie w specjalnościach rehabilitacji, ortopedii).

Zapewniamy:

  1. Dwóch instruktorów na grupę 12-16 uczestników,
  2. Odpowiednią ilość sprzętu (maks. 5 osób na 1 stanowisko Redcord Workstation),
  3. Skrypty kursowe, materiały informacyjne,
  4. Niewielki catering w formie napojów i przekąsek,
  5. Opatrzony indywidualnym numerem certyfikat respektowany w Polsce oraz w międzynarodowym środowisku terapeutycznym,
  6. Profesjonalny poziom oraz miłą atmosferę.

Koszt Neurac 1 (trzy dni szkoleniowe): 1500 PLN (w tym VAT)

Wpłaty prosimy kierować na konto:

51 1240 1428 1111 0010 3562 8421

Adres właściciela rachunku:
Meden-Inmed Sp. z o.o.
ul. Wenedów 2
75-847 Koszalin

W tytule należy podać Imię i Nazwisko, datę i miejsce kursu.

Kwotę w wysokości 1500 PLN (Neurac 1) należy wpłacić nie później niż 10 dni po przesłaniu formularza zgłoszeniowego.

Pliki do pobrania:

Formularz Zgłoszeniowy | Regulamin Szkolenia

Kontakt:

Maciej Biały
Specjalista ds. szkoleń Neurac
e-mail: mb@redcord.com.pl
tel.: +48 782 668 617

Program kursów Neurac dostępny u prowadzącego.

Szkolenia z zakresu metody Neurac organizowane są przez grupę instruktorów we współpracy z firmą Meden-Inmed. Mają one na celu przedstawienie szczegółów obsługi wszystkich elementów zestawów do ćwiczeń w podwieszeniu Redcord, zasad ćwiczeń Redcord w zamkniętych łańcuchach kinematycznych oraz dogłębnego wprowadzenia w arkana diagnostyki, leczenia i treningu wykorzystywanych w metodzie Neurac. Po bardziej ogólnym wprowadzeniu następują kolejno części szczegółowe obejmujące lędźwiowy odcinek kręgosłupa i miednicę, staw biodrowy i kończynę dolną, szyjny odcinek kręgosłupa, kompleks barkowo-ramienny i kończynę górną.

Kurs Neurac1 trwa 3 dni i obejmuje 21 godzin wykładów oraz praktyki. Szczegółowy plan szkolenia został zaprezentowany powyżej. Jest to kurs podstawowy. Po jego zakończeniu uczestnicy otrzymują międzynarodowy certyfikat respektowany we wszystkich krajach uwzględniających w systemach opieki zdrowotnej metodę Neurac (m.in. większość krajów europejskich, USA, Japonia, Korea Południowa, Chiny, Tajwan). Certyfikat jest opatrzony indywidualnym numerem, pod którym uczestnik zostaje zarejestrowany w międzynarodowej (prowadzonej w Norwegii) oraz polskiej (prowadzonej przez nas) ewidencji Certyfikowanych Terapeutów Metody Neurac (stopień 1). Metoda Neurac jest rozpoznawana przez polski Narodowy Fundusz Zdrowia jako „inna metoda neurofizjologiczna” (kod 93.3810). Szkolenia są akredytowane przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii.

Zunifikowany i standardowy system kształcenia zapewnia, iż na danym poziomie zaawansowania zakres zdobytej wiedzy jest identyczny na całym świecie (lub w jego części organizującej szkolenia Neurac). Nie stanowi zatem problemu ukończenie kursu Neurac1 w Polsce, Neurac2 w Korei Południowej, a Neurac3 w USA. Wprowadzone przez norweskich twórców metody rygory edukacyjne dopuszczają jedynie 10% własnej inwencji danego instruktora w prowadzeniu szkolenia. Jest to niezbędna, aczkolwiek znacznie ograniczona plastyczność. Wyższe stopnie szkoleń nie są jeszcze realizowane na terenie Polski.

Zasady uczestnictwa w kursie ujmuje Regulamin Szkoleń Metody Neurac zaprezentowany powyżej. W przypadku zaistnienia problemów nie wyjaśnionych przez Regulamin prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny lub e-mailowy. Zgłoszenie na kurs odbywa się za pośrednictwem Formularza Zgłoszenia dostępnego powyżej. Formularz należy wypełnić i przesłać pocztą elektroniczną na adres organizatora.

Szkolenia prowadzone są w grupach 12-16 osób. Uczestniczy w nich 2 certyfikowanych instruktorów. Na szkoleniu zapewniamy odpowiednią ilość sprzętu do ćwiczeń w postaci stanowisk Redcord Workstation z niezbędnym „uzbrojeniem”. Na każde stanowisko przypada optymalnie 4, a maksymalnie 5 uczestników. Uczestnicy otrzymują skrypty kursowe oraz materiały informacyjne w postaci ulotek, itp. Oferujemy również niewielki catering w postaci barku z napojami i przekąskami. Na szkolenie prosimy stawić się w stroju sportowym umożliwiającym sprawne wykonywanie ćwiczeń. W przeciwnym wypadku praktyka zostanie bardzo utrudniona, a zakres przyswojonej wiedzy – ograniczony. Niezbędny będzie również „sprzęt” do robienia notatek, szkiców, itp. Można zaopatrzyć się w urządzenia do rejestrowania obrazu, jednak ich wykorzystanie podlega pewnym ograniczeniom. Koszt szkolenia wynosi 1500 PLN.

Terminy planowanych szkoleń z odpowiednim, kilkumiesięcznym wyprzedzeniem zamieszczane są na niniejszej stronie www. Będą one również dołączane do wysyłanych do Państwa newsletterów informacyjnych oraz ofert szkoleniowych. W miarę możliwości prezentować Państwu będziemy także ofertę noclegową i gastronomiczną dostępną w rejonie organizacji danego szkolenia. Informacje te zostaną dołączone do korespondencji wysyłanej przez nas przed rozpoczęciem kursu.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w miejscu innym niż proponowane przez organizatora pod warunkiem zgromadzenia odpowiedniej liczby uczestników. Mamy tutaj na myśli, na przykład, kurs w ośrodku terapeutycznym, w którym „zarząd” postanowił „hurtowo” 🙂 przeszkolić wszystkich pracowników, bądź podobne sytuacje. Do takiego miejsca chętnie dojedziemy, by stworzyć jak najdogodniejsze warunki dla uczestników. Szczegóły należy omówić kontaktując się bezpośrednio, telefonicznie bądź e-mailowo, z organizatorem.

Oferta dla Certyfikowanych Terapeutów Metody Neurac:

Przygotowaliśmy również ofertę dla Certyfikowanych Terapeutów Metody Neurac. Jako że nasza metoda ulega bardzo dynamicznemu rozwojowi, korzystnym działaniem ze strony osób wykorzystujących ją w praktyce jest podjęcie próby uaktualnienia zdobytej wcześniej wiedzy. Szczerze zapewniamy, iż nie będzie to stracony czas. Nowości w zakresie diagnozowania i leczenia pacjentów z pewnością wzbudzą duże zainteresowanie. Warunki zgłoszenia są identyczne, jak w przypadku „normalnych” uczestników. W Formularzu Zgłoszenia w rubryce „Uwagi” prosimy jedynie wpisać „Certyfikowany Terapeuta Metody Neurac” i rok uzyskania certyfikatu. W miarę dostępnych miejsc na każdy kurs możemy zakwalifikować 4-5 Certyfikowanych Terapeutów. Osoby takie nie otrzymują certyfikatu (pierwszy jest wystarczająco dobry 🙂 ), ale mają do dyspozycji nowe skrypty kursowe oraz odrębne stanowisko do ćwiczeń praktycznych. Zakładamy, iż posiadając już podstawową wiedzę wymagać one będą mniejszej ingerencji instruktora w podejmowane działania, umożliwiając mu skoncentrowanie się na „raczkujących” adeptach sztuki Neurac :). W opisanym przypadku koszt uczestnictwa wynosi 500 PLN.


Sprawdź aktualne szkolenia na: www.ckmed.pl