Terapeuci

Osoby, które ukończyły szkolenie metody Neurac, posiadają norweski certyfikat ukończenia kursu (w j.angielskim), który zaopatrzony jest w Imię oraz Nazwisko terapeuty oraz przynależący mu indywidualny numer, typ ukończonego kursu (Neurac 1, 2 lub Redcord Active), datę szkolenia oraz podpis instruktora prowadzącego.

Przykładowy Certyfikat Neurac 1:

2

Obecnie w Polsce ponad 1200  terapeutów certyfikuje się takim dyplomem.