Nowe wyniki badań naukowych dotyczące metody Neurac

Badania, które zostały przeprowadzone w Niemczech, potwierdziły nasze obserwacje kliniczne: technika ustawienia odcinka lędźwiowego w pozycji leżenia przodem znacząco wpływa na zwiększenie aktywacji mięśnia poprzecznego brzucha. Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją artykułu, który jest dostępny on-line:

https://www.biomedcentral.com/1471-2474/16/203

s12891-015-0674-3-3