Testy Neurac wykorzystane w kolejnych badaniach naukowych

Tym razem ocenie z wykorzystującej testów taśm mięśniowo-powięziowych Neurac poddana została grupa osób trenujących Aikido. ” W badaniach wzięło udział 24 osoby, 12 w grupie kontrolnej, pozostała 12 w grupie eksperymentalnej, gdzie wprowadzony został trening specjalistyczny trwający 3 miesiące. Wszyscy dwukrotnie zostali przebadani testami Neurac zarówno przed jak i po okresie treningowym” mówi dr hab. Michał Kuszewski – kierownik projektu.

Jak widać testy Neurac mogą posłużyć jako skuteczne narzędzie diagnostyczne nie tylko dla grupy pacjentów, ale również sportowców uprawiających tak wymagająca dyscyplinę jaką jest Aikido. Z niecierpliwością czekamy na wyniki eksperymentu.

17