Redcord na Międzynarodowym Forum Rehabilitacji w Pekinie

Redcord zaprezentuje Neurac jako metodę leczenia bólu układu mięśniowo-szkieletowego na 8-mym corocznym Międzynarodowym Forum Rehabilitacji w Pekinie.

Kontrola nerwowo-mięśniowa umożliwia kontrolę ruchów ciała. Zaburzenie tej kontroli jest jedną z  głównych cech charakterystycznych dla pacjentów z bólem układu mięśniowo-kostnego lub zaburzeniami neurologicznymi. Optymalizacja kontroli neurologicznej jest kluczowa dla odzyskania lub usprawnienia prawidłowych wzorców ruchu. Neurac jest metodą terapeutyczną, która koncentruje się na zwiększeniu kontroli nad wykonywanym ruchem i prawidłowymi wzorcami ruchu przez stymulację układu nerwowo-mięśniowego – mówi Pedersen, szef Działu Badańi Rozwoju Redcord.

Łącząc kluczowe zasady biomechaniki z ćwiczeniami, Neurac okazuje się efektywną i  nieinwazyjną metodą redukcji bólu, przywracającą normalny zakres i funkcjonalne wzorce ruchu. Metoda koncentruje się na stymulacji naturalnej zdolności organizmu do kontroli wykonywanych ruchów. Testowanie skuteczności metody Neurac to znormalizowana procedura, która jest integralną częścią badań klinicznych. Podczas procedury uzyskuje się szczegółowe informacje na temat słabych ogniw łańcucha biomechanicznego i otrzymane wyniki są podstawą leczenia za pomocą metody Neurac.

Neurac koncentruje się na dopasowaniu ćwiczeń do indywidualnych potrzeb pacjenta i do poziomu jego sprawności. Metoda znakomicie sprawdza się w wielu schorzeniach, w których problemem są zaburzenia kontroli ruchu.

Międzynarodowe Forum Rehabilitacji odbędzie się w dniach 13-15.09.2013 r. w China National Convention Centre w Pekinie.