Rozszerzenie modelu Panjabiego

W naszych materiałach kursowych dość dużo uwagi poświęca się teoretycznemu modelowi Panjabiego, który w prosty sposób opisuje złożoność stabilności funkcjonalnej ogniwa kinematycznego. W czerwcu w czasopiśmie Medical Hypotheses pojawił się artykuł Hoffmana i Gabela, w którym podjęta została próba rozwinięcia tego modelu. Przedstawiony przez Autorów rozbudowany model Panjabiego jest bardzo zbliżony z podejściem, które proponujemy na szkoleniach Neurac.

Zachęcamy do lektury:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306987713000789