Projekt badań naukowych w Centrum Widzyk

„Efektywność metody Neurac w procesie rehabilitacji pacjentów z niespecyficznymi dolegliwościami bólowymi lędźwiowego odcinka kręgosłupa” – taki tytuł nosi projekt badawczy, który w pierwszej połowie bieżącego roku rozpocznie się w Centrum Rehabilitacji Widzk. Kierownikiem i koordynatorem projektu jest instruktor metody Neurac dr hab. Rafał Gnat, który wraz z Przemysławem Widzykiem (współwłaścicielem placówki) i całą załogą Centrum przygotowują projekt, w którym ocenie zostanie poddana efektywność metody Neurac w leczeniu niespecyficznych dolegliwości bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa w porównaniu z tzw. Metodą Australijską oraz Medycznym Treningiem Terapeutycznym. Życzymy powodzenia i z niecierpliwością oczekujemy finalnych wyników tego eksperymentu.

Standardy pracy w Centrum Rehabilitacji Widzyk można podejrzeć poniżej: