Neurac 3 – Certified Neurac Provider

W listopadzie 2012 z powodzeniem zorganizowany został kurs Neurac 3, który odbył się w Redcord Clinic w Oslo. Szkoleniu towarzyszyło duże zainteresowanie fizjoterapeutów z całego globu. Należy nadmienić, że po zdaniu części egzaminacyjnej, każdy z uczestników otrzymywał certyfikat „Certified Neurac Provider” – zaświadczenie potwierdzające maksymalny poziom umiejętności praktycznych i teoretycznych związanych z metodą Neurac. W przyszłości stworzona zostanie międzynarodowa „sieć” łącząca fizjoterapeutów metody Neurac, którzy otrzymali ten stopień wyszkolenia – co oczywiście związane będzie z różnego rodzaju przywilejami, które zostaną nadane tej grupie terapeutów.

Przypominamy, że w Polsce możliwe jest uzyskanie certyfikatu Neurac 2, który jest niezbędny by przystąpić do egzaminu i uzyskać stopień Certified Neurac Provider. Zapraszamy na kursy Neurac 2 zaplanowane na 2013 rok.