Redcord Axis

Redcord Axis jest nowym, rewolucyjnym urządzeniem, które przenosi świat ćwiczeń w podwieszeniu na znacznie inny, wyższy poziom. Dzięki Redcord Axis, możliwa jest do zaaplikowania większa liczba ćwiczeń zawierających element rotacyjny, co znacznie poszerza zakres oddziaływania funkcjonalnego i jego progresji.

Redcord Axis w połączeniu  z tradycyjnymi ćwiczeniami w podwieszeniu umożliwia podniesienie stopienia niestabilności środowiska w jakim wykonywane jest dane zadanie ruchowe, co sprawia, że staje ono się dla pacjenta bardziej wymagające.

” Ruch wykonywany w warunkach niestabilności w podwieszeniu, z dodatkową komponentą rotacyjną, wymaga zwiększonego zaangażowania układu kontroli nerwowo-mięśniowej, w porównaniu z tradycyjnymi ćwiczeniami. Wiele ćwiczeń funkcjonalnych, które w mniejszym lub większym stopniu zawierało w sobie element rotacji, było do tej pory niemożliwych do wykonania, teraz to się zmieniło”, mówi fizjoterapeuta i szef pionu naukowego Redcord,  Oeyvind Pedersen.

Film prezentujący wykorzystanie Redcord Axis: