Redcord Axis

Redcord Axis jest nowym, rewolucyjnym urządzeniem, które przenosi świat ćwiczeń w podwieszeniu na znacznie inny, wyższy poziom. Dzięki Redcord Axis, możliwa jest do zaaplikowania większa liczba ćwiczeń zawierających element rotacyjny, co znacznie poszerza zakres oddziaływania funkcjonalnego i jego progresji.

Redcord Axis w połączeniu  z tradycyjnymi ćwiczeniami w podwieszeniu umożliwia podniesienie stopienia niestabilności środowiska w jakim [...]