Badania naukowe z wykorzystaniem elementów metody Neurac na aparatach Redcord

W kwietniu bieżącego roku rozpoczął się projekt badawczy prowadzony przez pracowników i studentów Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, we współpracy z Klubem Sportowym Ruch Chorzów. W eksperymencie podjęto próbę oceny wpływu różnych rodzajów ćwiczeń stabilizacyjnych, na wybrane aspekty funkcjonalne treningu młodych piłkarzy nożnych.

„Prowadzone przez nas różne formy treningu stabilizacyjnego zostały zmodyfikowane pod kątem wymagań stawianych piłkarzom nożnym. Chcemy ocenić, czy ćwiczenia stabilizacyjne sterowane poprzez dolną lub górną część ciała oraz ćwiczenia nakierowane bezpośrednio na kompleks lędźwiowo-miedniczno-biodrowy skutecznie wpływają na czucie pozycji i ruchu w stawie, możliwość różnicowania kinestetycznego, sztywność pasywną wybranych grup mięśniowych oraz, w różnych aspektach- na poprawę kontroli nerwowo-mięśniowej. Dodatkowo chcemy zweryfikować, na ile zastosowane przez nas ćwiczenia oddziałują na zdolności czysto piłkarskie (np. celność strzału, opanowanie piłki, itp.) oraz częstość występowania kontuzji wśród zawodników” – mówi kierownik projektu dr Michał Kuszewski.

Z niecierpliwością czekamy na wyniki eksperymentu. Istnieje realna szansa na podparcie treści naszych szkoleń kolejnymi, solidnymi dowodami naukowymi. Z całą pewnością będziemy informować Państwa o uzyskanych wynikach.