Czy metoda Neurac i SET to identyczne formy postępowania terapeutycznego?

W związku z bardzo częstymi pytaniami, które w większości dotyczyły różnic pomiędzy metodami Neurac i SET, postanowiliśmy zamieścić krótka notatkę na ten temat.

Metoda Neurac w swojej obecnej formie wywodzi się z wykorzystywanego w przeszłości Systemu Ćwiczeń w Podwieszeniu –  SET (and. Sling Exercise Therapy). Neurac stanowi odzwierciedlenie naturalnej ewolucji, jakiej doświadczył system SET przekształcając się z luźnego zbioru technik usprawniających w całkowicie sformalizowaną metodę terapeutyczną posiadającą charakterystyczny panel diagnostyczny oraz ścisłe wektory postępowania leczniczego. Choć z mniej wyraźną strukturą, SET zawierał już wiele elementów obecnych aktualnie w metodzie Neurac. Zwracano w jego ramach uwagę na badanie i poprawę funkcji mięśni lokalnych lędźwiowego oraz szyjnego odcinka kręgosłupa, wprowadzano drabiny progresji służące czynnościowej integracji mięśni układu lokalnego i globalnego, podkreślano znaczenie kontroli nerwowo-mięśniowej, a także stopniowo przechodzono od bardziej „laboratoryjnych” technik ćwiczeniowych do całkowicie funkcjonalnych wzorców ruchowych, obecnych w codziennej aktywności każdego pacjenta. Prawdopodobnie pewnej części polskich terapeutów bliższa jest nawet nazwa SET niż Neurac, i do dzisiaj chętnie jej używają. Pragniemy zatem poinformować o zaistniałej zmianie i zaznaczyć, iż wprowadzenie nowej nazwy nie jest jedynie formalną, marketingową fanaberią, lecz rzeczywiście odzwierciedla to, co dla metody Neurac jest najważniejsze: (re)aktywację nerwowo-mięśniową. Należy zaznaczyć również, iż zmianie nazwy metody towarzyszyła także inna zmiana, tym razem mniej znacząca dla terapeuty, a związana z potrzebami rynku. Norweska firma matka Redcord zmieniła mianowicie rynkowy emblemat swych produktów z popularnego TerapiMaster na Redcord. Podobnie jak SET, miano TerapiMaster ciągle jest popularne w kręgach terapeutycznych w Polsce. Więc chociaż obecnie nie spotkamy się już z napisem TerapiMaster na naszych produktach, to nic nie stoi na przeszkodzie by, używać tej miłej dla ucha nazwy, a przynajmniej być świadomym, iż Redcord jest w prostej spadkobiercą TerapiMaster właśnie.

Zobacz: Terapia w Neurac Institute