Publikacja w Praktycznej Fizjoterapii i Rehabilitacji

W marcowym wydaniu Praktycznej Fizjoterapii i Rehabilitacji ukazał się artykuł pt. „Funkcjonalna diagnostyka i usprawnianie szyjnego odcinka kręgosłupa w oparciu o metodę Kinetic Control i Neurac”, który jest owocem współpracy autorów: mgr Macieja Białego, dr Michała Hadały oraz Wacława Adamczyka, studenta fizjoterapii w AWF Katowice. W niniejszym artykule można znaleźć informacje na temat teoretycznych oraz praktycznych podstaw metod Kinetic Control i Neurac, jak również sposoby postępowania z osobami prezentującymi objawy dysfunkcji w obrębie szyjnego odcinka kręgosłupa. Zaprezentowane w pracy elementy wspomnianych  systemów usprawniania przedstawiono jako komplementarne formy oddziaływania na organizm pacjenta. Serdecznie zapraszamy do lektury.

Funkcjonalna diagnostyka i usprawnianie szyjnego odcinka kręgosłupa w oparciu o metodę Kinetic Control i Neurac