Badania dotyczące Redcord Stimula

Kontynuacja projektu badawczego pod tytułem: „The Effect of Neurac and Short Term Vibration of the Neck on Postural Control in People with Chronic Neck Pain” autorstwa Shellie Boudreau oraz Deborah Falla – wstępne wyniki badań wykazały pozytywny wpływ treningu wibracyjnego na zmniejszenie intensywności bólu oraz poprawę  propriocepcji u osób z chronicznymi dolegliwościami bólowymi szyjnego odcinka [...]