Prezentacje podstaw metody Neurac na aparatach Redcord

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z możliwości bezpłatnej prezentacji podstaw metody Neurac na aparatach Redcord, szczegóły i warunki jakie należy spełnić by prezentacja się odbyła opisane są w zakładce Prezentacje. Uczestnicy prezentacji będą mieli możliwość zaznajomienia się ze sprzętem Redcord, zasadami jego wykorzystania oraz zostaną wprowadzeni w sposoby diagnostyki i leczenia metodą Neurac.

Poniżej zaprezentowane zostały zdjęcia oraz opinie uczestników prezentacji w Włocławku i  Radomiu.

Włocławek

„W dniu 5.01.2012 odbyła się prezentacja z zakresu metody Neurac. Osoby uczestniczące w prezentacji były pełne uznania dla osoby prowadzącej. W sposób jasny i przejrzysty zachęcił nas do korzystania z metody Neurac w pracy z pacjentami i wzięcia udziału w certyfikowanym kursie”.

Anna Szczepańska

Radom

„W dniu 10.01.2012 w naszej przychodni w Radomiu odbyło się szkolenie z zakresu pracy na aparacie Redcord z elementami metody Neurac. Informacje były nam przekazane w sposób przystępny i zrozumiały. Szkolenie  zachęciło nas do pogłębienia wiedzy z zakresu pracy z pacjentem tą metodą i dlatego chcielibyśmy wziąć udział w kursie na terenie naszego miasta”.

Jolanta Kibler

„Prezentacja interesująca, wnosząca dużo wiadomości, bardzo ciekawie poprowadzona”

Anna Kramer