Doktor habilitowany w gronie instruktorów metody Neurac

Z przyjemnością informujemy, iż jeden z naszych instruktorów, dr Rafał Gnat, w dniu 8 grudnia 2011 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Kolokwium habilitacyjne odbyło się przed Radą Wydziału Wychowania Fizycznego AWF w Katowicach. Pragniemy podzielić się z wszystkimi tą radosną wiadomością. Kwalifikacje naukowe naszego zespołu tym samym znacząco wzrosły.