Redcord w perspektywie historii

Fizjoterapeuta Bernard Grumler z Dijon Hospital we Francji napisał przewodnik, w którym przedstawione zostały różne formy terapii za pomocą ćwiczeń w podwieszeniu „Suspentiontherapie a Poulietherapie, Guide pratique”.
W prezentowanej książce znajdują się informacje dotyczące różnego sprzętu, który był używany na przestrzeni dziejów w celu zredukowania wpływu siły ciążenia na organizm człowieka poddawanego zabiegom. Autor podaje przykłady sięgające od średniowiecza po dzień dzisiejszy. Książka stanowi usystematyzowane źródło wiedzy na temat różnych typów podwieszeń, wykorzystywanych w nich urządzeń, a także metod terapeutycznych. W książce tej znajduje się także szczegółowy opis metody Neurac.