Redcord w perspektywie historii

Fizjoterapeuta Bernard Grumler z Dijon Hospital we Francji napisał przewodnik, w którym przedstawione zostały różne formy terapii za pomocą ćwiczeń w podwieszeniu „Suspentiontherapie a Poulietherapie, Guide pratique”.
W prezentowanej książce znajdują się informacje dotyczące różnego sprzętu, który był używany na przestrzeni dziejów w celu zredukowania wpływu siły ciążenia na organizm człowieka poddawanego zabiegom. Autor podaje przykłady [...]