Nowa struktura szkoleń metody Neurac

Na początku bieżącego roku nasi koledzy z Norwegii zmodyfikowali strukturę szkoleń metody Neurac. Zostaliśmy zaznajomieni z nowymi propozycjami oraz uaktualnionymi materiałami. Celem zapewnienia jak najwyższej jakości naszych kursów, w ostatnich dniach zorganizowaliśmy spotkanie wszystkich instruktorów, w trakcie którego zostały przetłumaczone aktualne materiały kursowe. Udało nam się również dokładnie „przerobić” cały program w jego nowej formie. [...]

Redcord w perspektywie historii

Fizjoterapeuta Bernard Grumler z Dijon Hospital we Francji napisał przewodnik, w którym przedstawione zostały różne formy terapii za pomocą ćwiczeń w podwieszeniu „Suspentiontherapie a Poulietherapie, Guide pratique”.
W prezentowanej książce znajdują się informacje dotyczące różnego sprzętu, który był używany na przestrzeni dziejów w celu zredukowania wpływu siły ciążenia na organizm człowieka poddawanego zabiegom. Autor podaje przykłady [...]