Bezpieczeństwo

Wymiana podwieszek, uchwytów i mocowań Redcord

Redcord zaleca wszystkim użytkownikom, którzy zakupili podwieszki, uchwyty i mocowania wyprodukowane pomiędzy 2009 a 2011 rokiem, aby natychmiast sprawdzili materiał wykorzystany do zamocowania kółka zaczepowego w kształcie litery D.

Czerwony materiał użyty w akcesoriach do mocowania metalowego kółka zaczepowego może ulec osłabieniu w wyniku braku odporności na promieniowanie UV. W przypadku, gdy takie akcesoria były wystawione na światło słoneczne przez dłuższy czas, czerwony materiał mógł ulec osłabieniu, co grozi pęknięciem podczas użytkowania.

Dotyczy to tylko podwieszek, uchwytów i mocowań wyposażonych w plastikową osłonę z logo i czerwony pasek materiału, mocujący kółko zaczepowe (patrz ilustracja powyżej). W przypadku, gdy półkolisty pierścień jest zamocowany za pomocą szarego paska materiału, problemy z bezpieczeństwem nie występują, gdyż szary materiał użyty na paski jest odporny na promienie UV. Jeśli znajdą Państwo jakiekolwiek ślady odbarwiania się materiału, lub innych uszkodzeń mogących wpłynąć na jego wytrzymałość, firma Redcord zaleca wymianę akcesoriów na nowe, z odpowiednią ochroną przed promieniowaniem UV.

Pragniemy Państwa przeprosić za wszelkie niedogodności, jakie mogą powstać w związku z zaistniałą sytuacją oraz dziękujemy za uwagę poświęconą tej sprawie.

Zasady wymiany

Bezpłatnej wymianie podlegają jedynie podwieszki, uchwyty i mocowania zakupione w okresie od stycznia 2009 roku do grudnia 2011 roku  (wg. daty faktury wystawionej przez firmę Meden – Inmed Sp. z o.o.), które posiadają łącznie:

 • szarą plastikową osłonkę z logo Redcord
 • czerwony pasek materiału, mocujący kółko zaczepowe w kształcie litery D
  oraz które wykazują objawy osłabienia materiału, takie jak:
 • wyblakły kolor
 • miejscowe odbarwienia
 • zmechacenie lub kruszenie się czerwonego materiału mocującego kółko
 • widoczne ślady uszkodzeń (niezawinionych przez użytkownika)
 • nie przeszły testu bezpieczeństwa

Szczegółowy opis możliwych uszkodzeń znajdą państwo w pliku „2014 Instrukcja bezpieczeństwa ver. 1”.

Akcja trwać będzie przez cały 2014 rok, lub przez okres 5 lat od daty wystawienia przez firmę Meden-Inmed Sp. z o.o. faktury za zakup akcesorium kwalifikującego się do wymiany.

Akcesoria podlegające wymianie prosimy odesłać na adres:

Meden – Inmed Sp. z o.o.

Wenedów 2, 75-847 Koszalin.

na własny koszt, wymienione akcesoria zostaną odesłane do Państwa na koszt firmy Meden-Inmed Sp. z o.o.

Przesyłki zawierające produkty nadesłane do wymiany muszą być odpowiednio oznakowane.

Na opakowaniu należy zamieścić napis WYMIANA 2009 – 2011, a do przesyłki należy załączyć:

 • nr faktury wystawionej przez firmę Meden – Inmed Sp. z o.o. z datą jej wystawienia*
 • adres, na jaki mają zostać wysłane wymienione akcesoria
 • dane i nr telefonu do osoby kontaktowej

Wymiana zostanie dokonana na zasadzie 1:1, nie istnieje możliwość zamiany asortymentu na inny.

Uwaga! Przesyłki błędnie oznakowane lub niezawierające w/w informacji będą traktowane przez firmę Meden – Inmed Sp. z o.o. jako niezidentyfikowane i niepodlegające wymianie. Nie zostaną też podjęte żadne kroki zmierzające do ustalenia dodatkowych informacji na temat tak zakwalifikowanej przesyłki.

* Wymiana produktów zakupionych u dystrybutorów firmy Meden – Inmed Sp. z o.o. nastąpi jedynie w przypadku podania numeru faktury i daty jej wystawienia przez firmę Meden – Inmed Sp. z o.o. dla danego dystrybutora, z tego powodu prosimy o kontakt z odpowiednią firmą w celu uzyskania wymaganych informacji.

 

Broszura informacyjna

Instrukcja bezpieczeństwa

Informacja dla użytkowników